Patient info pjecer

Synshjælpemidler — Socialstyrelsen - Viden til gavn

Mennesker med synsnedsættelse kan ved hjælp af hjælpemidler kompensere for den nedsatte synsfunktion og få bedre mulighed for at klare sig selvstændigt i hverdagen, hjemmet, under uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Læs mere socialstyrelsen.dk

Om børns synsvanskeligheder

Materialet består af tre film om børns synsvanskeligheder, der er finansieret af Synoptik-Fonden. 

I filmene fortæller øjenlæge Lisbeth Sandfeld og sundhedsplejerske Dorte Fischer bl.a. om børns synsudvikling, øjenundersøgelser samt hvilke ni tegn, der oftest viser sig, når ens barn har synsproblemer. 

I to af filmene fortæller to mødre også, hvordan de hver især opdagede behovet for briller hos deres barn. 

Se de tre film her: 

https://sundhedstv.dk/video/boerns-synsudvikling/ 
https://sundhedstv.dk/video/boern-med-briller/ 
https://sundhedstv.dk/video/synsproblemer-boern/