Skeleoperation

Information om skeleoperation
(strabismus surgery)

Ved skelen peger øjnene ikke i samme retning.

At skele er ikke ualmindeligt, da ca. 5 % af danske børn skeler. Det kan være medfødt eller opstå senere i livet.

For at ophæve en skelen kan der behandles med briller eller øvelser, hos nogle vil en operation være nødvendig.

En operation vil normalt først finde sted, når skelen har stabiliseret sig, og der ikke kan opnås resultater med anden behandling, som for eksempel briller. Bruges der briller før operationen, skal brillerne også bruges efter operationen.

For at korrigere for skelen opererer man på øjenmusklerne, som sidder udvendigt på øjet. Skeleoperation udføres enten af funktionelle grunde, for eksempel hvis man har samsynsproblemer eller af psykosociale årsager. Operationen kræver oftest fuld bedøvelse og foregår ambulant, dvs. man kommer hjem samme dag.

Operationen kan også foregå i lokal bedøvelse, hvis kirurgen skønner det muligt.

I nogle tilfælde kan man ikke rette skelen ved en enkelt operation, og det kan blive nødvendigt at operere igen på et senere tidspunkt. Skelen kan også ændre sig senere i livet. Det kan da blive nødvendigt at operere igen.

Sådan kommer du i kirurgisk behandling hos Københavns Øjen- og Skeleklinik

Offentlig patient

Som patient i det offentlige er man omfattet af både retten til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg.
Du kan benytte retten til hurtig udredning
hvis ventetiden på udredning overstiger 30 dage.
Du kan benytte det udvidede frie sygehusvalg
hvis din praktiserende øjenlæge har henvist dig til et offentligt sygehus, hvor der er mere end 30 dages ventetid
hvis ventetiden til din planlagte behandling er mere end 30 dage
hvis din operationsdato bliver ændret, uanset omfanget af udsættelsen.
Københavns Øjen og Skeleklinik har aftale med Danske Regioner, hvilket betyder at du kan blive henvist til os, hvis det offentlige ikke kan overholde ventetidsgarantien.

Her kan du læse om udvidet frit sygehusvalg, hvis du ønsker at blive omvisiteret her til klinikken.

Udvidet frit sygehusvalg

 

Patientkontorer

Hvis du ønsker at blive henvist under det udvidede frie sygehusvalg til Københavns Øjen og Skeleklinik, skal du kontakte patientvejlederen på det sygehus, hvor du står på venteliste.
Ved svar på generelle spørgsmål og information om dine muligheder for at benytte det udvidede frie sygehusvalg, får du bedst ved at kontakte patientvejlederen i din hjemregion, patientvejlederen i vores brancheorganisation eller på hjemmesiden Sundhed.dk


Region Syddanmark
Patientkontoret,
Damhaven 12,
7100 Vejle
Træffetid: hverdage
mellem kl. 9-12
Telefon: 76 63 14 90

Region Midtjylland
Patientkontoret,
Skottenborg 26,
8800 Viborg
Telefon: 78 41 04 44

Region Nordjylland
Patientkontoret,
Niels Bohrs Vej 30,
Postboks 8300,
9220 Aalborg Ø
Telefon: 97 64 80 10

Region Sjælland
Patientkontoret,
Alléen 15,
4180 Sorø
Telefon: 70 15 50 01

Region Hovedstaden
Regionsgården,
Kongens Vænge 2,
3400 Hillerød
Telefon: 48 20 57 17

Patientrådgivning Region Hovedstaden

Patientvejleder i brancheorganisationen:
Rie Rasmussen,
Sundhed Danmark,
Foreningen af danske sundhedsvirksomheder

Privat patient

På Københavns Øjen og Skeleklinik kan vi hjælpe dig til en hurtig udredning og behandling / operation for skelen hos os uden ventetid.
Du kan henvende dig som selvbetaler uden forudgående henvisning fra egen læge.
Ønsker du undersøgelse eller behandling, er du velkommen til at ringe til en af vores lægesekretærer, som vil være behjælpelig med rådgivning og booking af tid.

Sygeforsikringen ”danmark”

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, kan du alt afhængig af din personlige dækning få tilskud til behandling på Københavns Øjen og Skeleklinik.
Er du i tvivl om omfanget af din dækning, kan du kontakte “danmark”.

Forsikringspatient

Har du en sundhedsforsikring, kan du få hurtig udredning og behandling hos Københavns Øjen og Skeleklinik efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab. Københavns Øjen og Skeleklinik samarbejder med de fleste forsikringsselskaber, og du har dermed mulighed for hurtig behandling af din øjensygdom.

Betaling

Operationer som skal foretages privat skal betales forud for operationen senest på dagen for operationsdagen.
Betaling kan enten foregå med dankort eller ved bankoverførsel.
Københavns Øjen og Skeleklinik er tilmeldt patientforikringsordningen, og priserne tillægges derfor et obligatorisk patientforsikringsgebyr på 6%.