Udvidet frit sygehusvalg

Hvis De ønsker udvidet frit sygehusvalg pga. lang ventetid i det offentlige, kan De ringe til Patientvejledningen m.h.p. omvisitering og indgåelse af aftale om det kirurgiske forløb. Nedenfor kan De finde information om udvidet frit sygehusvalg.

Pr. 1. januar 2013 er der indført nye regler for, hvor lang tid De som patient må vente på et offentligt sygehus, før De får ret til at blive behandlet på et privat sygehus eller klinik i stedet. Reglerne betyder, at De som udgangspunkt fremover må vente 2 måneder på behandling, hvor fristen tidligere var én måned, med mindre, at De er alvorligt syg. Kan man i det offentlige ikke leve op til det krav, har man som patient ret til gratis behandling i privat regi.

Hvordan kan De blive omvisiteret til Københavns Øjen- og skeleklinik?
Du kan vælge behandling på Københavns Øjen- og Skeleklinik, da vi har aftale med regionenerne om skele operationer. Bed Deres hjemsygehus om at oplyse behandlings-koden, på Deres operationstype. På www.sygehusvalg.dk kan De indtaste denne behandlingskode og det vil derefter fremgå at Københavns Øjen- og Skeleklinik står registreret under denne kode, og De har således ret til at blive viderehenvist til os.

De skal blot bede Deres sygehus i Deres hjemregion om, at sende os en henvisning. Er De i tvivl, så ring til patientvejlederen i Deres bopælregion.
Rådgivning i Sygehusvalg kan kontaktes på +45 3864 9900 – telefontiden er mandag og tirsdag fra kl. 9.00 – 15.00, onsdag fra kl. 14.00 – 17.00, torsdag dog kl.09.00 – 13.00.

Hvordan får De en tid efter De er blevet henvist?
Efter vi har modtaget en henvisning fra Deres hjemregion, indkalder vi Dem pr. brev eller pr. telefon. Hvis tiden ikke passer Dem, er De velkommen til at kontakte os for evt. ændring.

Hvis De vil læse mere om det udvidede frie sygehusvalg, kan De læse mere på www.sygehusvalg.dk eller læse brochuren “Sygehusvalg sept 2013” fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse.

Kontakt
Har De spørgsmål er De velkommen til at ringe i vores telefontid hverdage kl. 8.30 – 11.00.

Link
Hvis du vil læse mere om det udvidede frie sygehusvalg, kan du læse mere på www.sygehusvalg.dk